XIN GIỮ VỆ SINH CHUNG…
Thế giới này đâu còn huyền bí nữa
Author: Maung Day
Published on: 10/30/2017 8:19:49 PM

Có những điều tôi muốn nói, nhưng không thể.

Ví như tôi muốn nói rằng thế giới này không còn chút gì huyền bí nữa.

Đâu còn nữa những bông sen dưới cây cầu gỗ.

Nhưng em biết không, tôi vẫn ở đây. Em vẫn ở đây.

Và khi em đi đâu, tôi lồng áo em vào cái gối nằm cạnh.

 

Đêm nào tôi cũng mơ. Và tôi mừng là tôi mơ

Vì thế giới này đâu còn huyền bí nữa.

Thứ này ngấu nghiến thứ kia.

Buổi sáng ngấu nghiến hết thịt đỏ hồng hào

Loài vật tự ăn chính mình còn không thành ma được.

 

Tôi không muốn dựa vào tiền người khác

Ở một cái kho ngân hàng nào nữa.

Tôi chưa tưới cây cũng đã hàng tuần rồi.

The Doors từng hát rằng nếu bản thân là một kẻ lạ thì trông ai cũng đều lạ lẫm.  

Thực ra tôi đã sống ở cái khu phố này đã quá lâu rồi.

Thế mà vẫn như một người lạ ở đây. Và, em không được phép

Ứng dụng triết lí từ mấy bài hát vào cái khu phố này.

Em ơi, mùa rắn lột da cuối cùng cũng đã tới.

Khi em về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ

Đến những thành phố đẹp ở phía nam vùng Shan.

 

- dịch của Yến Dương từ tiếng Anh
- ảnh của
Yến Dương

 
 
AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR